Duo Media Networks telekanalite üle teostab järelvalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.