DUO MEDIA NETWORKS
omab ja opereerib järgmiseid telekanaleid:

Kanal 2

Kanal 2

Kanal 11

Kanal 11

Kanal 12

Kanal 12

MyHits

MyHits

Eesti Kanal

Eesti Kanal

Eesti Kanal +

Eesti Kanal +

Duo Media Networks telekanalite üle teostab järelvalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet.